Under pandemin sedan 2020 har vi tvingats inställa flera aktiviteter. Redogörelsen är för 2020 därför ovanligt kortfattad:

Medicinhistoriska föreningen i Göteborg har under sitt verksamhetsår haft 125 betalande medlemmar. Detta är 2 mindre än föregående år. Medlemsavgiften har varit 100 kronor per år. Föreningen har två hedersmedlemmar, Agneta Darle och Joen Holmberg.

Styrelsen har haft följande sammansättning

Ordförande: Gudrun Nyberg

Sekreterare: Birgitta Patriksson

Kassör: Sverker Lundahl

Ledamöter: Ingrid Olsson Lindberg, Lisa Sputnes Mouwitz, Bertil Olsson och Göran Wennergren

Revisorer: Joen Holmberg och Lars Edvard Larsson

Valberedning: Johan Lindberg, Barbro Ekström Jodal och Krister Nilsson (avliden 2021).

Programpunkter:

 Den 15 januari 2020 talade Jonatan Wistrand om  Sanatorievärldens  poesi – Harriet Löwenhjelms sjukdom och skrivande. Detta i samarbete med Göteborgs läkaresällskap.

Den 25 februari 2020 hölls årsmöte. Christina Lernbrink talade om Barnmorskorna och förlossningskonstens historia.

Den planerade föreläsningen 24 mars av Göran Wennergren om Det sjuka barnet i konsten fick ställas in på grund av pandemin. Den 22 september 2020 höll Göran Wennergren sin föreläsning om Det sjuka barnet i konsten för en skara på 15 personer utifrån de regler Folkhälsomyndigheten föreskrivit.

Den planerade föreläsningen den 3 november 2020 av Henrik Zetterberg om Alzheimer samt den av Eva Sixt den 24 november om S:t Jörgens sjukhus fick ställas in.

Den 20 januari 2021 höll Magnus Västerbro föreläsningen Pestens år i samarbete med Göteborgs läkaresällskap. Detta möte skedde digitalt med 96 anslutna åhörare. Göran Wennergren ledde frågestunden och diskussionen efteråt.

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten. De flesta via zoom.