1. Föreningen har 128 medlemmar. Detta är en mindre än föregående år vid årsskiftet. Föreningen har två hedersmedlemar Agneta Darle och Joen Holmberg.

2. Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: Johan Lindberg

Sekreterare: Birgitta Patriksson

Kassör: Sverker Lundahl

Ledamöter: Lisa Sputnes Mouwitz, Gudrun Nyberg, Ingemar Nilsson och Göran Wennergren.

Revisorer: Erik Berglund och Joen Holmberg samt suppleant Lasse Larsson.

Valberedningen: Sven-Erik Johansson, Barbro Ekström Jodal och Krister Nilsson.

3 Program under året:

Den 27 februari: Medicinen, människorna, vården. Föreläsare: docent Johan Lindberg och professor Gudrun Nyberg.

Den 14 mars: Erik Moberg – handkirurgins fader I Sverige. Föreläsare Docent Carl Göran Hagert.

Detta var en Lars Öberg  Föreläsning i samarbete med Göteborgs Läkaresällskap.

Den 9 oktober: Bror Gadelius och psykiatrins genombrott i det tidiga 1900talets Sverige. Föreläsare: Fil dr Patrik Möller.

Den 13 november: Om Jörgen Lehman. Föreläsare: Fil dr Johan Wennerberg

Den 16 januari: Om Erik den XIVs galenskap. Föreläsare: psykiatriker Lars Sjöstrand.Detta i samarbete med Göteborgs läkaresällskap.

3 Föreningen har haft tre protokollförda styrelsemöten under året.

4. Johan Lindberg ingår i styrelsen i Svensk medicinhistorik förening.

5. Gudrun  Nyberg och Johnny Strand har en artikel  i Svensk Medicinhistorisk tidskrift 2018. Quid Linnaeo patri debeat medicina- en avhandling från 1784 om Linnés betydelse för medicinen.

6 Föreningens sammankomster har varit på CarolineWijks sjuksköterskehem förutom de som varit i samarbete med Göteborgs läkaresällskap..