1. Föreningen har 128 medlemmar. Detta är 1 mindre än föregående år. Föreningen har två hedersmedlemmar Agneta Darle och Joen Holmberg.

2. Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: Johan Lindberg

Sekreterare: Birgitta Patriksson

Kassör: Sverker Lundahl

Ledamöter: Lisa Mouwitz, Gudrun Nyberg, Ingemar Nilsson och Göran Wennergren.

Revisorer: Erik Berglund och Joen Holmberg samt suppleant Lasse Larsson.

Valberedningen: Sven-Erik Johansson, Barbro Ekström Jodal och Krister Nilsson.

  • Program under året:

Tisdagen den 14 mars 2017 i samband med årsmötet:

Professor Gunnar Grimby : ”Rehabiliteringens utveckling – från invalid till delaktig”

Tisdagen den 25 april 2017  Fil dr Daniel Larsson : ”Folk och farsot i tid och rum. Nya rön om gamla farsoter”

Den 11 maj gjorde vi en utflykt till Tändsticksmuseet i Jönköping, och André museet i Gränna. Förutom detta så besökte vi Bottnaryd kyrka. Detta arrangemang skedde i samarbetet med SIS.

Tisdagen den10 oktober 2017 Professor Olof Andersen :”Tore Broman – en förkämpe för neurologisk sjukvård och forskning i Västsverige”.

Tisdagen den 14 november 2017

Barnläkare Inga-Lisa Strannegård ”Gunilla Rabo Berglund – ett vänporträtt”

Onsdagen den 17 januari 2018  Professor Olle Matson ” Gift i historien och litteraturen”. Detta i samarbete med Göteborgs Läkaresällskap

3 Föreningen har haft fyra protokollförda styrelsemöten under året.

4 Vid den 26:e Nordiska kongressen som ägde rum i Uppsala 31 maj- 3 juni 2017, och där alla föredrag hölls på engelska medverkade Gudrun Nyberg med  två föredrag, ”Tage Malmström inventor of the vaccum extractor” och ”How was medicine indebted to Linnaeus? –A thesis presented in Uppsal in 1784”. Den senare i samarbete med Johnny Strand som hade översatt avhandlingen från 1700 tals latin till svenska.