Böcker

Gösta Carlson, redaktör: Sjukvården i Göteborg 200 år, 1782–1982. Göteborgs Sjukvårdsstyrelse 1982.

Gunnel Hedvall: Göteborgs Barnsjukhus 1859 – 1973. Tre Böcker 1995.

Gudrun Nyberg: Doktor Carlanders Göteborg. Folkliv, sjukdom och död. Carlssons 2007.

Gudrun Nyberg: Doktor Carlander i praktiken. Carlssons 2009.

Gudrun Nyberg: Clas Alströmer – vetenskapsman, mecenat, patient. Carlssons 2011.

Gudrun Nyberg med bidrag av Johan Lindberg: Medicinen, människorna, vården. I serien Hundra år i Göteborg. Carlssons 2017.

Gudrun Nyberg: Läkarinnor – de först utbildade kvinnliga läkarna i Sverige. Carlssons 2021.

Carl von Sydow, Bertil Philipson, Mikael Romanus, redaktörer: Göteborgs Läkaresällskap 160 år, 1845–2005. En historik 1983–2005. Göteborgs Läkaresällskap 2005.

Jan Westin, Carl von Sydow, redaktörer: Göteborgsläkare. Minnen och hågkomster. Ledamöter av Göteborgs Läkaresällskap bortgångna 1985–2010. Göteborgs Läkaresällskap 2011.

Jan Westin, redaktör: Femtio år med svensk hematologi – En krönika om människor och miljöer, sjukvård och forskning. Svensk förening för hematologi 2012.

Jan Westin: Från allmosor till olympiadeltagande. Föreningen De blindas vänner i Göteborg 1889–2014. 125 år av stöd åt blinda och synskadade. Göteborg, 2017.

Lars Öberg: Göteborgs Läkaresällskap. Levnadsbeskrivningar i Göteborgs Läkaresällskap. Göteborgs Läkaresällskap 1961.

Lars Öberg: Känsö karantänsinrättning 1804–1933, Göteborg 1968.

Lars Öberg: Göteborgs Läkaresällskap. En historik. Göteborgs Läkaresällskap 1983.

Lars Öberg: Göteborgs Läkaresällskap. Levnadsbeskrivningar i Göteborgs Läkaresällskap. Andra samlingen. Göteborgs Läkaresällskap 1986.

Artiklar

Gunnar Norvenius: Epokgörande avhandling om kokopporna fyller 200 år. Unikt dedicerat exemplar finns i Göteborg. Läkartidningen. 1998; 95 (36): 3840-3841. https://lakartidningen.se/?s=Arkiv

Gudrun Nyberg, Johnny Strand: Quid Linnæo patri debeat medicina – en avhandling från 1784 med kommentar. Svensk Medicinhistorisk årsbok 2017.

Gunilla Rabo Berglund: En barnläkares liv och arbete. Svensk Medicinhistorisk Tidskrift. 2017; 21 (1): 94-115.

Göran Wennergren: Carl Peter Thunberg – läkare och botaniker. Thunbergians ”fader”. Läkartidningen. 2003; 100: 3531-3532. https://lakartidningen.se/?s=Arkiv

Göran Wennergren: Afrikansk blomma med svenskt namn. Montinian uppkallades efter Lars Montin – provinsialläkare i Halland, linnélärjunge och botaniker. Läkartidningen. 2004; 101: 2282-2283. https://lakartidningen.se/?s=Arkiv

Göran Wennergren: Fyra dödande injektioner ledde fram till Lex Maria. Läkartidningen. 2005; 102: 242-243. https://lakartidningen.se/?s=Arkiv

Göran Wennergren, Hugo Lagercrantz: ”One sometimes finds what one is not looking for” (Sir Alexander Fleming): the most important medical discovery of the 20th century. Acta Paediatrica. 2007; 96: 141-144. https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.ub.gu.se/doi/pdf/10.1111/j.1651-2227.2007.00098.x

Göran Wennergren: Göteborgs Barnsjukhus – barnsjukvård i över 150 år. Barnläkaren. 2013; (3): 10-12. https://barnlakaren.se/senastenumret.html?fbclid=IwAR1YaSem9ZYRyTzn9gJqOCM88MEEifjoUseLxjrlQcOwC3DpmFm-nVGWBqE

Göran Wennergren: René Laennec and the origins of the stethoscope. Acta Paediatrica. 2018; 107 (7): 1118-1119. https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.ub.gu.se/doi/pdf/10.1111/apa.14330

Göran Wennergren: Smittkoppsvaccinationen, och hur den kom till Sverige. Barnläkaren. 2018; (3): 12-13. http://barnlakaren.se/Arkiv/2018/Nr3-2018.pdf

Göran Wennergren: Minnena från Flanderns fält har inte bleknat. Seniora Läkare. 2019; (3): 16-19. https://slf.se/seniora-lakare/medlemstidningen/

Göran Wennergren: Aganglionos, vacker konst och en god cigarr. Barnläkaren. 2019; (3): 33-35. http://barnlakaren.se/Arkiv/2019/nr3_2019.pdf

Göran Wennergren: Doktorn som uppfann spirometern. Barnläkaren. 2019; (4): 36-37. http://barnlakaren.se/Arkiv/2019/Nr4_2019.pdf

Göran Wennergren: Medaljongerna i Florens. Barnläkaren. 2019; (5): 28-29. http://barnlakaren.se/Arkiv/2019/nr5_2019.pdf

Göran Wennergren: Spanska sjukan återuppväcktes från de döda. Barnläkaren. 2020; (4): 32-33. https://www.barnlakaren.se/Arkiv/2020/Nr%204_2020.pdf

Göran Wennergren: Det sjuka barnet i den nordiska konsten. Barnläkaren. 2020; (5): 18-21. https://www.barnlakaren.se/Arkiv/2020/Nr5_2020.pdf

Göran Wennergren, Hugo Lagercrantz: Arvid Wallgren: Made important progress in the field of tuberculosis. Acta Paediatrica. 2021; 110 (Suppl. 472): 12-13. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apa.15921

Göran Wennergren: Lung function from birth until puberty. Acta Paediatrica. 2021; 110 (Suppl. 472): 22-24. (Artikel om professor Petter Karlberg) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apa.15925

Göran Wennergren: Astmamedicin i trädgården. Barnläkaren. 2021; (5): 32-33. https://www.barnlakaren.se/…/Nr5_utskriftversion_21.pdf

Göran Wennergren: Om dahlian och en oväntad koppling till Sahlgrenska sjukhuset. Barnläkaren. 2021; (6): 34-35. https://barnlakaren.se/…/2021/Nr6_21_utskriftsversion.pdf

Jan Westin: När vi blev läkare. Om formandet av yrkesidentitet och professionell utveckling i mitten av 1900-talet. Kandidatuppsats, Institutionen för kulturvetenskaper/etnologi, Göteborgs universitet, 2010. 47 (1) sid.

Jan Westin: Från gymnasist till läkare. Hur gick det egentligen till? – Gamla Hvitfeldtares årsbok 2011:61, sid. 15-22.

Jan Westin: En gång revolutionerande medicinsk landvinning – idag obsolet statuspryl? Några nedslag i stetoskopets biografi. Uppsala medicinhistoriska tidskrift. 2015, sid. 106–121.

Jan Westin: Svennerholm (före 1932 Andersson), Lars Torvald. – Svenskt biografiskt lexikon, häfte 169: 570–574, 2017.

Jan Westin: Svenningsen, Nils Widner. – Svenskt biografiskt lexikon, häfte 169: 589–592, 2017.

Jan Westin: Pehr Dubb och hans bibliotek. Meddelanden från Föreningen för Västgötalitteratur 2019:1, sid. 17–19.

Jan Westin: Duktig doktor eller nydanande forskare. Om levnadsteckningar och minnesord över läkare. – I: Lindberg, Bo (red.): Professionens liv. Om professionsbiografins variationer. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, Göteborg 2021.

Lars Öberg: Något om personerna bakom doktor- och systergatorna på Guldheden. Göteborgs Hembygdsförbund 1979.