Tisdagen den 18 oktober kl 1830 föreläser Gudrun Nyberg om de första utbildade sjuksköterskorna i Sverige med utgångspunkt från hennes nyutkomna bok: Systrar. Caroline Wijk kl 18.30

Tisdagen den 15 november föreläser botanikern Åslög Dahl om Medicinalväxter. Caroline Wijk kl 18.30.

Onsdagen den 18 januari 2023 i samarbete med Göteborgs Läkaresällskap föreläsning i Arvid Carlsson-salen Medicinaregatan: Maria Josephson Södertörns högskola: Lex THX