Medicinhistoriska föreningen i Göteborg anordnar föreläsningar i medicinhistoriska ämnen cirka sju gånger om året följda av diskussion, vin, ost och bröd. Sporadiskt anordnas även utflykter till medicinhistoriskt intressanta mål. Vi är cirka 125 medlemmar.

Oftast möts vi i Caroline Wijks sjuksköterskehem vid Vasa kyrkogata 5 i Göteborg men ett par gånger om året sker föreläsningar i samarbete med Göteborgs Läkaresällskap och då äger de rum i Sällskapets lokaler på Medicinarberget.

Caroline Wijks sjuksköterskehem

Medlem blir man genom att anmäla sig i mejl till kassören Sverker Lundahl sverker.lundahl@gmail.com och samtidigt sätta in årsavgiften på pg 521666-8. För år 2023 är den 100 kronor, 2024 blir den 200 kr.

Det krävs inga andra kvalifikationer än ett intresse för medicinhistoria.